ค้นหางานที่ต้องการ

Custom Search

ตัวอย่าง Resume ภาษาไทย

ตัวอย่างที่ 1
ประวัติย่อนายงานดี.............................
วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษามาทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
บริษัท..............................จำกัด
ชื่อ นายงานดี.....................
ข้อมูลส่วนตัว เกิดวันที่ 2ตุลาคม 2528 อายุ 23 ปี สูง 175 เซนติเมตร น้ำหนัก 70 กิโลกรัม
สถานภาพทางทหาร ไม่มีพันธทางทหาร
ที่อยู่ปัจจุบัน 666 ถ. อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ติดต่อ 0-234-5678, 0-987-6543
ประสบการณ์ มี.ค.2539-พ.ค. 2539 ฝึกงานเป็นพนักงานธุรการ บริษัท โดเมน จำกัด
วุฒิการศึกษา 2536-2539 มหาวิทยาลัย...............................คณะวิศวะกรรมศาสตร์
วิชาเอกคอมพิวเตอร์
กิจกรรม สมาชิกชมรมภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย............................................
โยธวาธิต โรงเรียน..............................................................................
งานอดิเรก ท่องเที่ยว,ดนตรี(กีตาร์),ว่ายน้ำ,อ่านหนังสือ
ความสำเร็จ - รับเลือกให้เป็นประทานชมรมภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
- จัดให้มีการสอนภาษาอังกฤษให้กับสมาชิก
ความสามารถ มีความรอบคอบในการวางแผนงานต่างๆ พูดภาษาอังกฤษได้คล่อง มีความเป็นผู้นำ
พิเศษ
ผู้รับรอง สามารถระบุผู้รับรองได้หากบริษัทต้องการ
***********************************
ตัวอย่างที่ 2
นางสาว...........................
ที่อยู่บัจจุบัน................... ภมิลำเนา.......................
........................................ .......................................
........................................ .......................................
โทรศัพท์..............
ข้อมูลส่วนตัว เกิด 29 พ.ค. 2523 อายุ.........ปี สัญชาติไทย ศาสนา พุทธ
สูง 165 ซม. น้ำหนัก 52 กก. สถานภาพโสด
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
ประสบการณ์การทำงาน มี.ค. 2544 - พ.ค.2545 เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Part Time)
บริษัท.........................จำกัด รับผิดชอบ
การนัดหมายจัดส่งสินค้าเฟอร์นิเจอร์
มี.ค. 2543 - พ.ค.2543 พนักงานขาย (Part Time)
บริษัท.........................จำกัด รับผิดชอบ
การขายหมวดหนังสือสำหรับเด็ก
วุฒิการศึกษา 2542 - 2545 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย..................วิชาเอก การตลาด
2538 - 2544 มัธยมปลาย โรงเรียน.....................................................
กิจกรรมระหว่างศึกษา - สมาชิกชมรมค่ายอาสาพัฒนา
- เป็นกรรมการจัดงานของมหาวิทยาลัย ออกร้านขายสินค้า
ความสามารถพิเศษ ภาษาอังกฤษ อ่าน พูด เขียน ดี
คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word,Excel,PowerPoint,internet,mail
พิมพ์ดีดไทย 45 คำ/นาที ภาษาอังกฤษ 45 คำ/นาที

ขอขอบพระคุณจากใจจริงครับ

ถ้าคุณคือคนหนึ่งที่กำลังมองหางานดีๆอยู่ บล็อกนี้อาจช่วยคุณได้ ด้วยเทคนิคและวิธีการที่จะทำให้คุณสามารถค้นพบคตัวเองมองเห็นเส้นทางที่จะได้มาซึ่งงานที่หวังไว้ แต่อย่าลืมนะครับว่าบล็อกนี้ไม่อาจช่วยคุณได้ทั่งหมด ถ้าคุณไม่ยอมช่วยเหลือตัวเองก่อน ถ้าคุณต้องการลายละเอียดเพิ่มเติมสามารถหาซื้อหนังสือ "คู่มือหางาน ทาง Internet" ได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศนะครับ รับรองครับว่า หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้ และจะทำให้คุณๆประสำผลสำเร็จ อย่างที่ผมประสบผลสำเร็จแน่นอนครับ สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณหนังสือ "คู่มือหางาน ทาง Internet" ที่เขียนโดยคุณพีรพจน์ ยอดยิ่ง เป็นอย่างมากครับ ที่ทำให้ผมมีงานทำ ขอบพระคุณครับ ขอให้ทุกคนที่เข้ามาอานบล็อกนี้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน มีงานทำกันทุกๆท่านนะครับ